Selligent in detail.

In het blog artikel 'Selligent for dummies' kreeg je al een voorproefje van wat Selligent precies is. In dit artikel gaan we een stap verder en gebruiken we een decenium aan ervaring in deze tool om de belangrijkste aspecten uit te lichten. We doen dit inclusief screenshots zodat je echt een goed beeld krijgt van de werking van de tool. Deze pagina is dus eerder voor diegene die echt met het platform aan de slag wil. Wil je horen wat Selligent zelf zegt, bezoek dan de Selligent website.


Ik wens een demo

De modules

Allereerst is het belangrijk te weten dat Selligent uit verschillende modules bestaat die elk een deel van de oplossing omvatten en met elkaar 'praten'. We bespreken ze hieronder in detail.

Selligent Campaign

De Campaign module kan je zien als één van de 2 basismodules van Selligent, naast het recent geïntroduceerde Marketing Cloud (zie hieronder). Campaign is een Windows applicaite dus Apple gebruikers zullen Windows moeten installeren. In Campaign beheer je volgende zaken:

 • Database: je contactpersonen, artikels, productinformatie, ...
 • Campagnes: custom made campagnes, lifecyles, journeys, ...
 • Mails en pagina's: nieuwsbrieven, landingpagina's, transactionele mails, templates, ...
 • Processen: imports, exports, terugkerende SQL taken, interfaces, ...
 • Statussen: errorlogging, actieve journeys, ...
 • Configuratie: userbeheer, vertalingen, systeemsettings, trackers, ...
 • Planning: kalender, communication cadence, ...
 • Assets: beelden, scripts, CSS, ...
 • Forms: de survey module

We overlopen de onderdelen in detail hieronder.

Selligent Campaign Interface Screenshot

Selligent Campaign Journey module


Selligent Marketing Cloud


Deze module, genaamd SMC, is ruwweg gezegd de browserversie van Campaign, dus Mac gebruikers kunnen hier ook vlot mee aan de slag. Deze module wordt door Selligent sterk doorontwikkeld en wordt gezien als de toekomst van het platform. Maar vrees niet, Selligent Campaign gebruikers kunnen nog ruime tijd hun journeys in deze versie blijven beheren. Meer zelfs: je kan perfec beide systemen naast elkaar gebruiken. Er is namelijk een vlotte koppeling voorzien tussen Campaign en SMC zodat je data kan uitwisselen tussen beide systemen alsook journeys kan oproepen uit beide omgevingen. Let wel, er zit een limiet op de uitwiseling tussen beide systemen. Een template gemaakt in SMC kan je niet gebruiken in Campaign en journeys zijn enkel aanspreekbaar, je kan dus b.v. geen journey gemaakt in Campagin bewerken in SMC. In SMC beheer je volgende zaken:

 • Lists: al je contactpersonen, artikels, productinformatie, ...
 • Journeys: custom made campagnes, lifecyles, journeys, ...
 • Content: nieuwsbrieven, landingpagina's, transactionele mails, templates, ...
 • Data Exchange: imports en exports
 • Dashboards: een overzicht van de prestaties van je systeem
 • Reports: verzonden nieuwsbrieven, actieve campagnes, ...
 • Library: beelden, scripts, CSS, herbruikbare content blocks ...

Zoals je merkt, zijn er veel overlappende onderdelen tussen de 2 modules. Het belangrijkste onderscheid is dat je in Campaign vlotter toegang hebt tot userbeheer, configuratie en meer geavanceerde zaken zoals SQL en Stored Procedures en je in SMC (nog) geen survey- en planningsmodule hebt zoals in Campaign. Daartegenover zet SMC een iets gebruiksvriendelijke interfce, een betere template builder en een beter content management systeem met herbruikbare elementen.

Selligent Marketing Cloud Interface Screenshot

Selligent Marketing Cloud Journeymodule


Selligent Site


De Site module, tevens een browser based oplossing, zorgt via trackers en tags ervoor dat je gegevens kan verzamelen over anonieme en reeds gekende bezoekers op je website. Je kan in Site 'offers' aanmaken die op basis van bepaalde eigenschappen of voorkeuren van bezoekers, een deel van je website personaliseert. Enkele voorbeelden:

 • Een aanbeiding tonen aan mensen die reeds 5 minuten op je website surfen.
 • Een pop-up tonen aan mensen die minstens doorheen 75% van een webpagina scrollen.
 • De promotie wijzigen op basis van het profiel van een gekende gebruiker in je database.
 • Een segment maken van mensen met een bepaalde interesse gebaseerd op surfgedrag en die personen een gepersonaliseerde mail sturen (via SMC of Campaign).

Daarnaast geeft Selligent Site je ook inzichten in je bezoekers en je websitegebruik. Via de rapportagepagina's ontdek je mogelijkheden om meer gepersonaliseerd en dus relevanter te communiceren met je publiek. De rapportage omvat onde meer:

 • Aantal bezoekers tijdens de laatste 24 uur.
 • Aantal profielen die van 'ongekend' naar 'gekend' zijn gegaan.
 • Aantal bezoekers die op een aanbod zijn ingegaan.
 • De populairse 'tags' op je website.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De werking van Site hangt sterk af van hoe je website is ingericht.

 • Hoe zijn de URL's opgebouwd?
 • Welk CMS gebruik je? Wordpress, Drupal, umbraco, custom, ...
 • Gebruik je Google Tag Manager?

Je ziet, Selligent Site is een relatief geavanceerde module waarbij je toch wel wat kennis moet hebben van de 'inner workings' van je website. Daarnaast kan je Selligent Site ook koppelen aan Selligent Cortex, de A.I. module van Selligent die de automatisch de juiste offer aan de juiste person probeert te koppelen.

Selligent Site Interface Screenshot

Selligent Site Real time view


Selligent Admin configuration


In de Campaign module zit alle configuratie zowat ingebouwd. De configuratie voor SMC gebeurt echter in deze 'Admin Configuration'.

 • Userbeheer: users, groepen, rollen, ...
 • Organisations: in SMC kan een Selligent account meerdere 'organisaties' bevatten. Dit kunnen b.v. dochterfirma's zijn. Zij kunnen assets delen.
 • Algemene settings: Trackers, maildomeinen, ...
 • Stored Procedures: De SP's die je hier kan opstellen en testen zijn enkel beschikbaar in SMC en niet in Campaign.
Selligent Admin Confuguration Interface Screenshot

Selligent Admin Configuration user management


Selligent API Explorer


API's of Appllication Program Interfaces zijn niet meer weg te denken uit software vandaag. Het zijn kleine uitwisselbare en integreerbare onderdelen die de functionaliteit sterk uitbreiden. Zo zijn er API's voor weerinformatie, stockbeheer of e-commerce integratie. Selligent laat via zijn eigen API's toe om zowat ieder as)ect van de software te beheren. Zo kunnen externe tools, met de juiste rechten uiteraard, toegang krijgen tot de data in Selligent maar ook acties uitvoeren zoals mails versturen of journeys activeren. De Selligent API Explorer online tool laat je de API verkennen en uitproberen via een Swagger interface. Zo kan je de werking van de API uittesten zonder eerst te integreren in campagnes.

Selligent API Explorer Interface Screenshot

Selligent API Explorer


Overige modules


Naast de basismodules SMC, Campaign, Admin Configuration en de optionele module Site, biedt Selligent een reeks extra modules aan die minder courant zijn maar voor de juiste organisatie of setup een extra meerwaarde kunnen bieden. We overlopen ze hieronder.

 • Selligent Cortex: zoals hierboven aangehaald is Cortex de A.I. module van Selligent en werkt deze nauw samen met Site. Via machine learning en eigen business rules tracht Cortex de juiste promotie of 'offer' bij de juiste klant te krijgen. Daarnaast kan je ook een product selecteren en Cortex zal de users aanduiden die het meest waarschijnlijk zullen converteren als je hen dit aanbod presenteert. Een derde functie van Cortex is 'Send Time Optimization' waarbij Cortex nagaat wat het beste moment is per persoon in je database om bepaalde communicatie uit te sturen. Dit uiteraard om de kans op conversie te verhogen/
 • Avanced Universal Profile: Wens je al je klantendata overzichtelijk op één plek? Dan help deze module je. Je krijgt een 360° beeld van je ieder contact in je database. Met deze kennis kan je dan het juiste kanaal of boodschap koppelen.
 • Cutomer Intelligence: CI is de tegenhanger van BI (Business Intelligence) maar dan specifiek toegespitst op klantendata. Via deze tool kan je interessante klantensegmenten detecteren en exporteren naar Campaign om te gebruiken in journeys en customer lifecycles.

De functionaliteiten

Ok, nu we de verschillende modules kennen, bekijken we de hoofdfunctionaliteiten van Selligent. We nemen hierbij de Campaign module als startpunt. Een soortgelijke setup is meestal mogelijk in Selligent Marketng Cloud maar Campaign is het meer matuur platform en gaat net iets verder in datamogelijkheden dan SMC en bevat ook een paar interessante modules die SMC niet heeft.

Databeheer


Zonder alle andere pakketten op de markt te kennen, kunnen we zonder schroom stellen dat de mogelijkheden op gebied van data in Selligent enorm zijn. Dit komt vooral doordat het achterliggend systeem meestal een Microsoft SQL Server database is. Niet alleen dit, je krijg ook bijna volledige toegang tot deze server via een SQL interface. Dit betekent dat je naar hartelust queries kan uitvoeren, indexes kan leggen en stored procedures kan gebruiken. Een web developer die wat SQL kent, zal hier snel mee overweg kunnen.

Tabellen aanmaken

Selligent laat je via de interface toe om tabellen aan te maken. Je kiest de naam van de tabel, de naam van de velden (de kolommen van je tabel) en het datatype. Selligent heeft een aantal specifiek types tabellen. Zo heb je tabellen specifiek voor contacten (usertabellen), voor artikels, voor enumeraties, voor producten, enz. Selligent helpt je door de nodige data te loggen per type tabel. Zo logt Selligent automatisch foutieve mailadressen in usertabellen. De openheid van het Selligent platform zorgt er ook voor dat je zonder probleem meerdere usertabellen in je systeem kan hebben (b.v. voor B2B en B2C). Uiteraard kan je een tabel ook segmenteren. Dit kan b.v. per taal, maar ook op geslacht, aantal aankopen, interesses, ... De mogelijkheden zijn eindeloos.

Relaties leggen

Aangezien SQL server een relationele database is, kan je in Selligent ook relaties leggen tussen tabellen. Dit kan 1-op-1, 1-op-n, n-op-1 en zelf n-op-n. Deze relaties worden meegenomen in alle andere aspecten van het pakket. Stel je wil filteren op personen die 2 aankopen gedaan hebben. Dan heb je een 1-op-n koppeling nodig tussen je usertabel en je tabel met de aankoopgeschiedenis. Eens die er is kan je op dit subniveau filteren.

Import / export

Eens je tabel opgesteld is, moet je uiteraard data inputten. Dit kan op meerdere wijzes zoals manueel, via een importfile, via FTP, via API's, via een interface of via een (custom) sync. Ook hier zijn de mogelijkheden uitgebreid. Uiteraard kun je in Selligent ook vlot data exporteren. Dit kan manueel maar ook periodiek of via een interface.

Selligent Data Management Screenshot

Selligent Data Management

Asset management


Via Campaign kan je 3 soorten assets beheren: pagina's, e-mails en (email)templates. Je kan die importeren vanuit een HTML file, van scratch maken of via een WYSIWYG interface opstellen. Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat de WYSIWYG editor beperkt bruikbaar is voor meer ingewikkelde designs. Daar is Selligent Marketing Cloud beter in. Maar een echte developer heeft meer dan voldoende aan de code editor. In die editor krijg je alle bouwblokken te zien die je in e-mails en pagina's kan gebruiken. We denken hierbij aan afbeeldingen, dynamische elementen, data containers en extra modules.

Daarnaast krijg je ook een overzicht van alle links die in een e-mail of pagina aanwezig zijn. Deze links worden uiteraard getracked door Selligent zodat je nadien perfect weet hoeveel mensen erop geklikt hebben. Als laatste kent Selligent ook een groot aantal fucnties die je avst kent van andere programmeertalen. Denk hierbij aan stringfuncties, datumfuncties en rekenfuncties. Combineer je deze elementen, dan kan je code er als volgt uitzien:

Selligent code


In bovenstaand voorbeeld halen we usergegevens op (name en firstname) en gebruiken we de YEAR-functie om enkel het jaartal van de geboortedatum te tonen. Daaronder hebben we een container die de bestellingen toont (ordernr en ordervalue). Die zal dit herhalen voor alle orders. Dit is uiteraard een simpel voorbeeld maar geeft de flexibiliteit van het systeem aan. Het helpt uiteraard wel als je een achtergrond hebt in programmeren.... Selligent Code Editor Screenshot

Selligent Code Editor

Journeys opstellen

Eens je data klaar staat en je assests aangemaakt zijn, komt het fun gedeelte: de journey samenstellen. Hier komt de sterkte van Selligent echt naar boven want ook hier zijn de mogelijkheden legio. Via een drag and drop interface kan je op een eenvoudige manier complexe routines en campagnes opstellen. We overlopen even de belangrijkste bouwblokken:

 • Audience component: via deze component kan je selecteren welke databron je wil aanspreken en die ook meteen filteren.
 • Lookup component: dit bouwblokje laat je toe een specifieke user of record op te halen of je audience verder te filteren.
 • Data component: een datacomonent gebruik je om data te valideren of weg te schrijven.
 • Stored Procedure: de naam zegt het zelf al, deze component geeft je toegang tot SP's inclusief input en output parameters.
 • Shared Storage: dit blokje laat je toe met (tijdelijke) variabelen te werken.
 • Viral component: deze krachtige component laat je toe een viraal mechanisme op te zetten waarbij vrienden uitgenodigd kunnen worden.
 • Decision / split component: hiermee kan je if/then en switch routines opzetten.
 • A/B: gebruik deze component om een A/B/x testscenario op te zetten.
 • Wave component: de wave component laat je toe mails in stappen uit te sturen, b.v. per uur 3% van je target audience.
 • Control group component: ook handig, bepaal meerdere control groepen en test je idee uit.

Het configureren en combineren van al deze componten gecombineerd met de data en assests, laat de gebruiker toe om heel uitgebreide scenario's vlot mogelijk te maken. Uiteraard is het altijd handig als je wat technische kennis hebt maar in principe kan iedere marketeer, mits een opleiding, vlot journeys opstellen in Selligent.

Selligent Campaign Screenshot

Selligent Campaign Journey

Processen en taken

Een belangrijk aspect van elke marketing automation omgeving is hoe goed het samenwerkt met andere tools. Selligent heeft hier een rijk arsenaal van componenten:

 • Interfaces: laten je toe naar een extern systeem te interfacen. Denk b.v. aan een printserver of SMS-connector.
 • Tasks: laten je op een bepaald terugkerend tijdstip taken uitvoeren zoals een import of export of een stored procedure. Je kan de twee ook combineren en na een import een stored procedure uitvoeren om de net geïmporteerde data te verwerken.
 • Export: deze module exporteert je data in het gewenste formaat en bewaart het op de server, verstuurt het per mail of schrijft het weg op een FTP server. Uiteraard kan je deze exports ook schedulen en ze integreren in een journey.
Selligent Tasks Screenshot

Selligent Tasks


Conclusie

Toegeven, zo gebruiksvriendelijk als een HubSpot zal Selligent nooit worden. Maar de mogelijkheden zijn dan ook een stuk groter. Waar veel SAAS tools je verplichten om bepaalde keuzes te maken of je beperken in je datastructuur en design, laat Selligent dit helemaal over aan de gebruker. Dit betekent dat je soms zaken van scratch moet maken die in de andere paketten standaard aanwezig zijn. Maar als marketeer en developer geniet je in Selligent van ongekende mogelijkheden. Ik persoonlijk werk reeds 10 jaar met het Selligent platform en heb zelden moeten aangeven aan een klant dat iets niet mogelijk is in Selligent. Je kan dus je creativiteit de vrije loop laten en de kracht van het systeem optimaal benutten. Marketing automation at its best.Overweeg je Selligent?

Vul het formulier hieronder in of contacteer ons voor een vrijblijvende persoonlijke demo zodat je zelf kan zien of Selligent een juiste oplossing is voor jouw bedrijf. Wij komen met plezier bij je langs. Heb je al Selligent in huis? Super! Schakel ons in als consultant / freelancer of op projectbasis en haal het maximum uit je installatie.

Reserveer een demo

Vraag een offerte aan


Nood aan een nieuwe website? Vraag nu vrijblijvend een offerte aan.
Je eigen nieuwbrieven uitsturen? Vul het offerteformulier in.


Contacteer ons

Markebly CommV

Verantwoordelijke
Peter DevosLinkedIn

Adres
Bessenhof 4
9820 Merelbeke
België

Contact
Tel: 0032 496 722734
E-mail: info@markebly.be

BTW-nr
0748.596.015

Peter Devos